1. Internetipoe kasutustingimused domehome.eu .

1.1. Need tingimused kehtivad ostjatele e-poes (edaspidi Klient) ja veebipoe omanikuga Spraymix OÜ (edaspidi “domehome.eu”).

Need tingimused on kehtestatud kauba ostu-müügi reegleid ja on kohaldatud võimalike küsimuste lahendamiseks, mis on seotud poolte õiguslike kohustustega.

1.2. Need tingimused on vastavuses  Eesti Vabariigi seadusandlusega. Vastavuse info puudumise korral nendes tingimustes täiendatakse ja käsitletakse neid vastavalt seadusandlusele.

1.3. Meie e-poes saate osta kaupu poe lehekülgedel olevaid kaupu, tootemudeli nimetuse kõrval näitakse kaupade olemasolu. Kui toodet ei ole kohal, siis saab tellida, sel juhul peab klient pöörduma kaupluse administratsiooni poole tellimuse kohta koos avaldusega, sellisel juhul töötame 100% ettemaksuga.

1.4. domehome.eu võib ühepoolselt neid tingimusi ja hinnakirju igal juhul muuta kui need muutused on vajalikud perspektiivarenguks, konkurentsivõime suurendamiseks turul, klientidega töö parandamiseks.

Alates saidi postitamise hetkest jõustuvad uued muudatused.

1.5. Veebilehel olevad pildid on illustratiivsed, on võimalikud värvivariatsioonid, tehnilised omadused, materjalide nimetused on määratud toote kirjelduses.

1.6. domehome.eu ja klient teostavad ostu ja müügi kaupu veebipoest domehome.eu vastavalt tingimustega. Tellides ja ostes kinnitab Klient, et on neid tingimusi lugenud ja nendega täielikult nõus.

  1. Domehome.eu hinnakiri

2.1. Veebipoes domehome.eu pakutavate kaupade maksumus on märgitud eurodes ja sellele lisatakse käibemaks (20%)

2.2. Transpordimaksmuse kulu arvutatakse eraldi sõltuvalt kliendi asukohast sõltuvalt kliendi valitud kullerfirmast vastavalt selle ettevõtte hinnakirjale.

2.3. Tellimuse maksumus sõltub selle mahust ja kaalust, samuti kulleri hinnakirjast..

  1. Tellimuse vormistamine / Tellimuse makse.

3.1. Klõpsates nupule „Ostukorvi“, kujuneb Kliendi ostukorv.

3.2. Tellimuse vormistamiseks on vaja täita kõik lahtrid vastava menüüplokis.

3.3. Tellimuse tasumiseks valige sobiv makseviis ja tasuge kauba täielik maksumus.

3.4. Pärast makse sooritamist jõustub ostu-müügi leping, paigutatud kliendi tellimus läheb arendusse.

4. Tellimuse kohaletoimetamine / Kauba üleandmine.

4.1. Domehome.eu on kohustatud teavitama klienti rahaülekande kättesaamisest ja tarneajast.

4.2. Raha kättesaamise hilinemise korral võivad tarneajad olla pikendatud.

4.3. Kui kauba tellimise ajal on kaup laos, siis esimesel tööpäeval, pärast raha kättesaamist, edastab domehome.eu kauba kullerettevõttele.

4.4. Kullerfirma toimetab kauba kohaletoimetamist Kliendi määratud aadressile.

4.5. Kliendi andmete täpsusest sõltub, kui kiiresti ja ilma igasuguste tüsistusteta toimetatakse kaup kliendile..

4.6. Kliendi ebaõigesti määratletud andmete korral kohustub klient hüvitama kõik kullerteenuse või domehome.eu lisakulud.

4.7. Kliendil on õigus mitte vastu võtta kaupa, mis on rikkis, deformeerunud pakendis. Kaasasolevate dokumentide allkirjastamisega kinnitab klient, et pakend oli rahuldavas seisukorras (st kauba transportimisel ei olnud see kahjustatud).

4.8. Rikis pakendis olevad kaubad tuleb kullerile tagasi anda ja intsidendist teatada domehome.eu

  1. Tellimuse tühistamine / Kauba tagastamine.

5.1. Kui saadud kaup ei vasta kirjeldusele või ootustele, on Kliendil õigus tagastada kaup 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. (Välja arvatud spetsiaalselt valmistatud tellimusi või spetsiaalsete projekte, tellimuslike kaupu)

5.2. Tagastatud kaup peab olema kasutamata, pakendatud originaalpakendisse, kahjustamata.

5.3. Kauba tagastamise taotlus võetakse kirjalikult vastu hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

5.4. Raha laekumine kliendi kontole toimub 14 päeva jooksul pärast kauba tagastamist.

5.5. Klient kannab kauba tagastamisega seotud kulud ja raha tagastamise kulud.

5.6.  domehome.eu kompenseerib kauba tarnekulud, kui toode ei vasta tehnilistele kirjeldustele, on rikkis või tal on tootmisviga.

5.7.  Domehome.eu on õigus keelduda kauba tagastamisest Kliendile järgmistel juhtudel:

Juhul, kui toode on valmistatud tellitult või Kliendi poolt esitatud suuruste või muude parameetrite järgi.

Juhul kui see on eksklusiivne toode.

Juhul kui tegemist on hulgimüügiparteiga ja Klient on saanud kauba esialgse näidise.

Juhul kui tegemist on tellitud kaubaga, mis ei olnud tellimuse ajal laos domehome.eu.

5.8 domehome.eu on õigus tellimust tühistada,  juhul kui toode on tellimuse ajal võetud tootmisest maha või kui toode ei ole tarnija juures laos.

  1. Garantiid / Pretensioonid.

6.1. Kui defektse toote olemasolu ilmestatud, peab Klient sellest domehome.eu kirjalikult teatama:

kirjalik avaldus, kus on määratud kontonumber, kliendi kontaktandmed, ammendavalt  kirjeldatud defekt koos fotodega, kus defekt on selgelt näidatud. Avaldus tuleb esitada hiljemalt 14 päeva pärast kauba vastuvõtmist kliendi poolt, muidu ei ole kliendil õigust nõuda asendamist või remondimist või rahakulude hüvitamist.

6.2. Tootmisdefekti korral on Kliendil õigus nõuda selle toote asendamist või remondimist (kahjustatud element, detail), kuid sel juhul on ta kohustatud esitama defektse toote domehome.eu.

6.3. domehome.eu ei vastuta:

Looduslikute muutuste puidus, võimalik lõhenemine, oksade väjalangus, võimalikud ebatasasused.

Toote kahjustus, mis on põhjustatud toote oskamatultja ebakorrektsest käsitsemisest.

Murdekohade tekkimine kauba kasutamisel muudel eesmärkidel.

Loomuliku kulumise korral.

  1. Vältimatu olukord / Poolte vastutus.

7.1. Nende tingimuste mittetäitmise korral ei vastuta domehome.eu Kliendi ees vastavalt Eesti Vabariigi seadusese reeglite eeskirjadele.

7.2. Käesolevate Tingimuste punktide rikkumise korral vastutab Klient domehome.eu ees Eesti Vabariigi seadusega kehtestatud õigusaktide alusel.

7.3. Pooled ei vastuta käesolevate Tingimuste üleastumise jätmise eest ettenähtamatu või muude ennustamatu olukordade, looduskatastroofide, tulekahjude, katastroofide korral, mis ei võimalda Käesolevate tingimuste täitmist.

7.4. domehome.eu ei kompenseeri kauba tarneaja ja muude tingimuste rikkumise tõttu tekkinud moraalset kahju.

7.5 Lahkarvamuste korral nende tingimuste teostamisel lahendatakse kõik küsimused läbirääkimiste teel, kui läbirääkimisprotsess ei suuda leida kompromisslahendusi, on igal poolel õigus oma huve kaitsta pöördudes kohtusse või Tarbijakaitseametisse.

7.6 Meie tooted on valmistatud okaspuide massiividest või liimitud hööveldatud kandita puidust. Kogu puit on steriliseeritud, läbinud kambri termokuivati. Ebatasuvus, oksade, krobelisuse ja lõhestikude esinemine karkassi elementides on võimalik, mis ei ole rike ega ei mõjuta struktuuri vastupidavusele. Säilitamise ja ekspluatatsiooni omadused: Tooted peavad olema ekspluateeritud ettenähtaval otstarbel, mis on ääristatud väljastpoolt  ja katusekarkassiga kaetud kuppelmaja. Soovitatav on katta kõik puidust karkassielemendid kaitstud koostisega, mis on valitud vastavalt kavandatud ekspluatatsiooni tingimustele. Hoida esemed kuivas ja jahedas kohas, kaitsetud otsese päikesevalguse ja sademete eest, õhuringlusest elementide ümber, soojusallikate eemal, niiskusest ja muude lõhnadest eemal. Valesti säilitamisest või ekspluatatsioonist tulenevate toodete (puidu) füüsikaliste parameetrite muutmine ei ole garantiijuhtum.

Domehome © All rights reserved